Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lummelundagrottan

Lummelunda

Lummelundagrottan är en av vårt lands längsta grottor – den sammanlagda längden av de hittills utforskade delarna uppgår till närmare 4,5 kilometer. Åtskilligt anses dock finnas kvar att upptäcka. Sommartid kan du med guide se den yttre delen av grottsystemet.

Grottan är en så kallad karstgrotta som har bildats genom att vatten via smala sprickor har trängt ned i kalkberggrunden. Där ytvattnet har mött grundvattnet, har vattnet börjat att lösa upp kalken, och efter hand har allt längre och vidare underjordiska gångar skapats.

Grottan kan sägas bestå av två delar: en vattenförande, aktiv del och en numera torrlagd del, det fossila systemet. Det vatten som rinner genom den aktiva delen av grottan kommer från en grävd kanal genom den numera utdikade Martebo myr. I botten av kanalen finns flera slukhål, där vattnet försvinner ner i marken för att sedan på hittills okända vägar leta sig fram till grottan. I grottan förekommer mängder av vackra droppstensbildningar av olika slag. De inre delarna av grottan har ett relativt konstant klimat med en lufttemperatur på 8-12o C och en relativ fuktighet på 95-100 %.

Större delen av grottan har förmodligen bildats före den senaste istiden. Mynningsdelen av grottan, Linnés grotta, har varit känd sedan länge och omnämns bland annat av Linné från hans resa på Gotland sommaren 1741. Den inre delen av grottan upptäcktes dock först 1950 av tre ungdomar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • utan Länsstyrelsens tillstånd beträda den del av Lummelundagrottan som ligger innanför sal 6 (se karta),
 • hacka, mejsla eller borra i fast berg,
 • plocka eller avlägsna någon form av mineral som sten, fossil eller nybildad kalksten, t.ex. droppstenar,
 • göra upp eld,
 • samla in djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddsår: 1989
Socken: Lummelunda
Karaktär: Grottor
Areal: 17 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Lummelundagrottan ligger 11 km norr om Visby på ömse sidor om - och under - väg 149.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss