Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Snåltorp

Skogsområde med en större, men lågvuxen tall. Krokiga grenar leder mot kronan.

Snåltorps västra del är ganska tätvuxen med buskar och tall. Foto: David Skoog

Snåltorp är ett litet naturreservat på en udde söder om Tofta.

Naturreservatet, som är Gotlands minsta till storlek, ligger mellan cykelvägen och havet strax söder om Tofta. Utmed den västra delen leder en mindre stig, som fortsätter utmed havet och ger en trevlig promenad. Här är annars reservatet ganska så tätbevuxet. Den östra delen har glesare vegetation och nås enklast med cykel, eller till fots från cykelbanan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I Snåltorp gäller allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1954
Socken: Tofta
Karaktär: Öppen mark
Areal: ca 1 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Snåltorp ligger intill väg 140, strax efter Tofta om du kommer från Visby.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss