Snåltorp

Blåmes

Snåltorp är ett litet naturreservat på en udde söder om Tofta.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I Snåltorp gäller allemansrätten.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1954
Socken: Tofta
Karaktär: Öppen mark
Areal: ca 1 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Snåltorp ligger intill väg 140, strax efter Tofta om du kommer från Visby.