Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Malms-Kyllaj

Malms Kyllaj

Naturreservatet Malms-Kyllaj ligger på den östra sluttningen av den inlandsklint som är belägen strax nordväst om Kyllaj hamn. På sluttningen står ett 50-tal raukar, av vilka de högsta är 5-6 meter höga.

I den nordöstra delen av reservatet ligger en välbevarad kalkpatron- och strandridargård uppförd på 1700-talet. I den södra delen av reservatet finns en källa som kallas "Linnés brunn", eftersom Linné påstås ha släckt törsten här under sitt besök sommaren 1741. Vid reservatets södra gräns står en gammal kalkugn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg
  • göra upp eld i närheten av raukarna, som kan svärtas eller skadas av upphettningen
  • föra motordrivet fordon
  • parkera annat än på anvisad plats
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1931
Socken: Hellvi
Karaktär: Raukar
Areal: 4 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Malms-Kyllaj ligger 4 km sydost om Hellvi kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss