Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mulde

Mulde

Mulde naturreservat omfattar en låg skogsklädd klint ca 3 kilometer söder om Klintehamn. Här kan du i första halvan av juni hitta den sällsynta orkidén stor skogslilja.

Det avlånga reservatet har bildats främst för att skydda en växtplats för den sällsynta orkidén stor skogslilja, en art som i Sverige bara växer på Gotland. Trots sitt namn är den stora skogsliljan inte alls större än sin nära släkting den vita skogsliljan, snarare tvärtom. Den stora skogsliljan blommar i början-mitten av juni och förekommer talrikast i den södra delen av reservatet.

Inom reservatet förekommer även två andra arter orkidéer: röd skogslilja och nästrot. Dessutom kan du här hitta de två ovanliga och högväxta skogsgräsen
skugglosta och strävlosta. Murgröna är vanlig i reservatet och slingrar sig gärna uppför tall- och granstammarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • plocka blommor, samla in eller gräva upp växter,
  • elda,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motordrivet fordon,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår,
  • rida annat än på anvisade vägar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1976
Socken: Fröjel
Karaktär: Blandskog
Areal: 4 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Mulde ligger 3,3 km söder om Klintehamn, intill den östra sidan av väg 140.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss