Mulde

Mulde

Mulde naturreservat omfattar en låg skogsklädd klint ca 3 kilometer söder om Klintehamn. Här kan du i första halvan av juni hitta den sällsynta orkidén stor skogslilja.

Det avlånga reservatet har bildats främst för att skydda en växtplats för den sällsynta orkidén stor skogslilja, en art som i Sverige bara växer på Gotland. Trots sitt namn är den stora skogsliljan inte alls större än sin nära släkting den vita skogsliljan, snarare tvärtom. Den stora skogsliljan blommar i början-mitten av juni och förekommer talrikast i den södra delen av reservatet.

Andra växter
Inom reservatet förekommer även två andra arter orkidéer: röd skogslilja och nästrot. Dessutom kan du här hitta de två ovanliga och högväxta skogsgräsen
skugglosta och strävlosta. Murgröna är vanlig i reservatet och slingrar sig gärna uppför tall- och granstammarna.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • plocka blommor, samla in eller gräva upp växter,
  • elda,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motordrivet fordon,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår,
  • rida annat än på anvisade vägar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1976
Socken:
Fröjel
Karaktär:
Blandskog
Areal:
4 hektar
Markägare:
Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat

Hitta hit

Mulde ligger 3,3 km söder om Klintehamn, intill den östra sidan av väg 140.