Jobba hos oss

Länsstyrelsen som arbetsgivare

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Sveriges riksdag och regering fattar många beslut varje år om hur landet ska skötas. Vi på Länsstyrelsen ser till att besluten blir verklighet.

Hos oss arbetar cirka 140 personer. Vår organisation består av en länsledning, som består av landshövding och länsråd. Den operativa verksamheten svarar sex enheter för.

Se en skiss över vår organisationPDF

 

Lediga tjänster

Vi utför vårt uppdrag och arbetar mot vår vision, Vi tar Gotland längre - i dialog och med helhetssyn, på ett professionellt sätt genom att vi är:


Öppna – Vi är tillgängliga, tydliga och lyhörda. Vi visar respekt och skapar tillit i vår kommunikation externt och internt. Vi visar förtroende för varandras mandat. Vår öppenhet bidrar till ökad kunskap, nytänkande, flexibilitet och framsynthet.

Engagerade – Vårt engagemang är en drivkraft som leder till goda resultat och kunskapsspridning. Vi ger konstruktiv feedback, sprider arbetsglädje och inspirerar andra. Det skapar ett positivt klimat, där vi samverkar för helhetssyn.

Ansvarstagande - I varje situation tar vi ansvar för dialog, helhet, resultat och vårt medarbetarskap. Vi utvecklar och förvaltar viktiga samhällsfrågor på ett sätt som leder till medborgarens förtroende och stolthet hos medarbetaren.


Vi som arbetar på Länsstyrelsen har den statliga värdegrundens principer som utgångspunkt i allt vi gör. Vi ska alltid handla utifrån alla människors lika värde, rättssäkerhet och ge god service till dig som medborgare.

Om du drivs av att ha meningsfulla arbetsuppgifter och vill medverka till utvecklingen av Gotlands län, skulle du trivas och göra nytta på Länsstyrelsen. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, samhällsplanerare, socionomer, arkeologer, beteendevetare, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vill du testa dina teoretiska kunskaper genom att göra ett examensarbete hos oss? Vi är intresserade av att höra dina idéer och tankar om vad du vill fördjupa dig i.

Vill du praktisera hos oss? Praktik är en fantastisk möjlighet för både dig och oss att utvecklas. Du får praktisk erfarenhet som är viktig för framtida jobb. Vi får lära känna unga på väg in på arbetsmarknaden som ger oss nya perspektiv och kunskaper. Kanske får vi också lära känna framtidens kollegor.

Skicka in den förfrågan till gotland@lansstyrelsen.se

Vi prioriterar just nu praktikanter från programmen för nyanlända och funktionsnedsatta. Där samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad av den typen av praktik sker kontakten via Arbetsförmedlingen.

Länsstyrelsen har sökt en vattenhandläggare. Ansökningstiden gick ut den 27 februari 2020, dnr. 112-520-2020.

Rekryteringen är avslutad. Anna Svensson har tillsatts på tjänsten.

Tillsättningen är anslagen från 2020-03-20 till 2020-04-09.


Länsstyrelsen har sökt en fältkontrollant av ansökningar om jordbrukarstöd. Ansökningstiden gick ut den 27 februari 2020, dnr. 112-325-2020.

Rekryteringen är avslutad. Ida Björkqvist har tillsatts på tjänsten.

Tillsättningen är anslagen från 2020-03-31 till 2020-04-20.


Länsstyrelsen har sökt en inventerare till ängs- och betesmarker på Gotland. Ansökningstiden gick ut den 27 februari 2020, dnr. 112-522-2020.

Rekryteringen är avslutad. Anne Meyer har tillsatts på tjänsten.

Tillsättningen är anslagen från 2020-03-31 till 2020-04-20.


Länsstyrelsen har sökt en samordnare för våtmarker och invasiva främmande arter på Gotland. Ansökningstiden gick ut den 27 februari 2020, dnr. 112-519-2020.

Rekryteringen är avslutad. Anneli Jonstrup har tillsatts på tjänsten.

Tillsättningen är anslagen från 2020-03-31 till 2020-04-20.


Länsstyrelsen har sökt en handläggare för bildande av naturreservat på Gotland. Ansökningstiden gick ut den 27 februari 2020, dnr. 112-521-2020.

Rekryteringen är avslutad. Elina Ambjörnsson har tillsatts på tjänsten.

Tillsättningen är anslagen från 2020-03-31 till 2020-04-20.


Länsstyrelsen har sökt en handläggare för arbete med bevarandeplaner för Natura 2000 på Gotland. Ansökningstiden gick ut den 27 februari 2020, dnr. 112-517-2020.

Rekryteringen är avslutad. Emelie Nilsson har tillsatts på tjänsten.

Tillsättningen är anslagen från 2020-03-31 till 2020-04-20.

Den som vill överklaga beslutet om anställning skall skriva till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets nummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens Överklagandenämnd för prövning.

Om något är oklart kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Kontakt