Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västers myr

Majvivor på ett blekefält

Majvivor på ett blekefält i naturreservatet Västers Myr. Foto: Elina Ambjörnsson

Naturreservatet Västers myr är ett skogs- och våtmarksområde längs med och öster om Vikeån (Västers kanal) och söder om väg 147 i Boge socken. Reservatet är den sista kvarvarande delen av vad som fram till slutet av 1800-talet var ett större våtmarks-komplex som också då gick under namnet Västers myr.

Här finns rikkärr med en artrik flora kvar och under sommarmånaderna kan ett dussintal orkidéer betraktas här tillsammans med spektakulära rikkärrsarter såsom brun ögontröst, blodtopp, fjälltätört, kärrlilja, ängstarr, loppstarr och majviva.

Skogen i reservatet är gammal, bitvis sumpig och bär tydliga spår av betesprägel. Trots att stora delar av skogen, särskilt den södra delen bär spår av produktionsinriktad gallring och av dimensionshuggningar så vittnar den rika marksvampfloran som återfinns här om lång skoglig kontinuitet och ett artrikt skogsekosystem. 26 olika marksvampar har återfunnits här, varav 19 är rödlistade. Bland annat finns här skyddsvärda arter som violgubbe, vit taggsvamp, svartgrön spindling och gulsträngad fagerspindling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I reservatet gäller allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2021
Socken: Boge
Karaktär: Rikkärr och betad barrskog
Areal: 40 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Västers myr ligger i Boge socken längs med och öster om Vikeån (Västers kanal) och söder om väg 147.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss