Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Östergarnsberget

Utsikt över Östergarnslandet från Östergarnsberget

Vid Mattsarveklint har men fin utsikt över Östergarnslandet.

Östergarnsberget bjuder på storslagna utsikter, ovanliga växter och trevlig vandring i en varierad natur. En sex kilometer lång naturslinga löper runt stora delar av reservatet.

Östergarnsberget består av en mer eller mindre halvcirkelformad och relativt flack höjdplatå som mot nordväst, norr och nordost avgränsas av branta, 5-15 meter höga stup. Bergets högsta del, som når drygt 42 meter över havet, ligger strax innanför Mattsarveklint i nordväst. Nedanför branterna ligger ofta rasmassor bestående av block och stenar som vittrat loss från bergets sidor. I de norra och östra rasbranterna växer en askdominerad lövskog med inslag av tall. Platån uppe på berget domineras av öppna hällmarker omväxlande med gles och lågvuxen tallskog. Här ligger också den cirka 14 hektar stora Gannemyr.

Såväl uppe på Östergarnsberget som i och nedanför bergets klintar finns ett flertal ovanliga växter, som de båda ormbunkarna hjorttunga och kalkbräken (den sistnämnda bland annat vid Flyktingkällan, se nedan), de småvuxna alvarväxterna kalknarv och kalkkrassing samt orkidéer som salepsrot, röd skogslilja och spindelblomster.

En av Östergarnsbergets karaktärsfåglar är trädlärkan, som under våren och försommaren sjunger högt uppe i luften över bergets hällmarker.

På åtskilliga platser inom reservatet ser man tydliga spår efter kalkbrytning, och vid bergets fot, mitt för avfarten till Katthammarsvik, ligger flera gamla kalkugnar. Strax intill ligger den så kallade Flyktingkällan, ett minnesmärke över de letter som under andra världskrigets slutskede flydde till Gotland i småbåtar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
  • ställa upp husvagn
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2005
Socken: Östergarn
Karaktär: Hällmark, branta klintar och tallskog
Areal: ca 193 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Östergarnsberget ligger söder om Östergarns kyrka och infarten till Katthammarsvik.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss