Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Storsund

Storsund

Om du vill besöka en fågelrik sjö så är Storsund utflyktsmålet för dig.

Storsund är en grund, drygt 30 hektar stor sjö som omges av myrmarker och barrskog. Under 1900-talet har sjön delvis vuxit igen med ag och vass, och framför allt den sydligaste delen täcks numera av vida agfält. I utkanten av agfälten, i övergången mot skogen, växer bland annat knappag och rikligt med väldoftande pors.

Storsunds omgivningar är rika på orkidéer, och åtminstone 15 arter har påträffats. Till de vanligaste hör ängsnycklar, vaxnycklar, blodnycklar, brudsporre, skogsnycklar, vit skogslilja och tvåblad. Sydväst om sjön finns ett mindre rikkärr – Sundskäldu – där du hittar typiska rikkärrsväxter som axag, kärrlilja, majviva, fjälltätört och sumpnycklar.

Storsund har ett rikt fågelliv, och till sjöns häckfåglar hör bland annat gråhäger (Gotlands största koloni), ägretthäger (några par i gråhägerkolonin), trana (flera par), skedand, kricka, grågås (många häckande par), brun kärrhök, sothöna och vattenrall. Sommartid söker sig ofta tärnor som skräntärna, fisktärna, silvertärna och småtärna in till Storsund för att fiska, och med lite tur kan du även få se en havsörn kretsa över sjön. Bäst överblick över sjön och dess fågelliv har du från det fågeltorn som står alldeles invid den sydvästra stranden. Stig till tornet utgår från P-plats söder om sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • färdas på sjön med båt eller annan farkost under tiden 15 mars - 31 juli,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • att göra upp eld,
  • att gräva upp, plocka eller plantera växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddsår: 1974
Socken: Gothem
Karaktär: Insjö
Areal: ca 118 hektar
Markägare: Naturskyddsföreningen Gotland
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Storsund ligger 3 km sydost om Gothem k:a. Du kommer dit genom att följa skylten "Fågeltorn" från vägen mot Hamgre.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss