Botes källmyr

Orkidéer i Botes källmyr

På det högt belägna Lojsta haid finns flera botaniskt spännande källmyrar. Om du bara har möjlighet att besöka en av dem, bör du välja Botes källmyr. Här hittar du i stort sett alla de växter som är typiska för de gotländska källmyrarna. Som bonus kan du dessutom om sommaren träffa på den sällsynta dårgräsfjärilen och om hösten möta betande russ.

Botes källmyr är ett av Gotlands största källmyrskomplex. Längst i söder finns källor som ger upphov till en liten bäck som vindlar sig norrut genom skogen och ut på en öppen myr, där det finns ytterligare en källa.

Vegetationen i källmyren är mycket rik. Förutom de växter som man kan finna i de flesta gotländska källmyrar växer här bland annat fjälltätört, brun ögontröst, svarthö, sen-blommande ängsgentiana och öselskallra. I bäcken växer bland annat den sällsynta källnaten samt flera arter kransalger. På själva myren växer nästan inga träd, bara några små och förkrympta martallar. Källmyrarna omges av skogsmark som delvis har karaktären av sumpskog. Trädskiktet domineras av tall, men även gran, oxel och björk förekommer.

I den södra delen av reservatet kan man sommartid få se den sällsynta dårgräsfjärilen.

Botes källmyr ligger i den norra delen av Russparken, i den så kallade hösthagen. Här vistas russen under augusti-oktober, och hästarnas bete bidrar till att förhindra att områdets källmyrar växer igen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på den grusväg som löper längs reservatets västra gräns,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • göra upp öppen eld,
  • plocka eller gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 2004
Socken: Gerum och Linde
Karaktär: Källmyr och barrskog
Areal: 185 hektar
Markägare: Naturvårdsverket/Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Botes källmyr ligger Norr om väg 551 mellan Fröjel och Lojsta (den väg som passerar Lojsta Russpark).

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss