Vaktbackar

Vaktbackar. Foto:Caroline Bernander

I maj blommar våradonisen och färgar backarna gula (bilden är tagen i NR Husrygg).

Det finns få platser på södra Gotland varifrån man kan se ut över det fantastiska landskapet. Vaktbackar är en sådan plats – från toppen kan du vid klar sikt se åtminstone ett par mil, ända upp till Grötlingbo kyrka.

Vaktbackar naturreservat är beläget på den södra delen av Västerbackar, den kuperade höjdparti som dominerar den nordvästra delen av Sundre socken. Höjdområdet präglas av öppna hällmarker som saknar jordtäcke eller bara täcks av ett tunt lager vittringsgrus. Det allra högsta partiet, som ligger i den nordöstra delen av reservatet, täcks dock av ett upp till 2 meter tjockt lager av strandgrus. Gruset har avsatts i markanta vallar som omger krönet i ringar. Den högsta delen av denna strandgrusavlagring når hela 45,3 meter över havet och utgör därmed den högsta punkten på södra Gotland. Under hösten är därför vaktbackar en bra plats för rovfågelspaning.

Växter och fjärilar
Karaktärsväxter i reservatet är grusslok, fårsvingel, älväxing, tulkört, solvända, fältmalört, timjan, spåtistel och våradonis. Buskskiktet domineras av lågväxande enbuskar. Under våren blommar våradonisen i stort antal. Under högsommaren kan man se apollofjärilar flyga i stort antal över reservatets alvarmarker.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • sätta upp plakat, affisch, inskrift eller liknande anordning,
  • gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon eller annat motordrivet transportmedel annat än på hänvisad väg,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1972
Socken: Sundre
Karaktär: Hällmark
Areal: 15 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Vaktbackar ligger 1,2 km sydväst om Sundre k:a och omedelbart norr om vägen mot Hallbjäns.