Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ollajvs

Ollajvs

Tät, mossrik, fuktig barrskog och en slingrande bäck med havsöringar möter dig i Ollajvs naturreservat som består av ett drygt 115 hektar stort skogs-område i närheten av Ljugarn.

I Ollajvs är skogen fuktigare än på många andra ställen, och stora delar av skogsmarken kan karaktäriseras som sumpskog. Gran är det dominerande trädslaget, och många av träden är gamla och grova. Flera av träden växer på tydligt utvecklade socklar. I området finns rikligt med död ved i form av torrträd, högstubbar och granlågor i fuktiga miljöer.

På marken i hela reservatet växer gott om mossa, huvudsakligen vanliga arter som kvastmossa, kranshakmossa, husmossa och väggmossa, men om du har tur kan du även se den betydligt mer sällsynta arten grön sköldmossa. De äldre granarnas stammar täcks av gammelgranslav, medan kattfotslav och havstulpanlav växer mer sparsamt.

Genom området rinner Svajdeån samt ett par mindre biflöden till denna. Under senhösten kan du här se stora havsöringar som sökt sig upp i ån för att leka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • göra upp eld
  • föra motordrivet fordon

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2002
Socken: Alskog och När
Karaktär: Naturskog
Areal: 116 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Ollajvs ligger 1,8 km väster om Alskog kyrka, infart från vägen mellan Ljugarn och Lau, mittemot Gålrums gravfält.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss