Holmhällar

Blåeld i Holmhällars naturreservat.

Utsikt mot Heligholmen. I förgrunden blommar blåelden.

Strax intill Holmhällar pensionat finns ett spännande raukområde som löper i en båge längs stranden från Holms fiskeläge till Skvalpvik. Raukarnas former inbjuder verkligen till klättring eller till fantasifulla tolkningar av vad de kan tänkas föreställa.

Raukområdet vid Holmhällar är upp till 40 meter brett, har en längd av närmare en kilometer och följer strandlinjen i en båge från Skvalpvik i norr till Holms fiskeläge i sydväst. Raukarna står tätt, och många av dem är stora och märkligt utformade. De högsta har en höjd av närmare fem meter.

Fossil
Bergarten, som består av revkalksten, är rik på fossil av framför allt stromatoporoidéer(svampdjur som i folkmun kallas ”kattskallar” eller ”aitlar”) men innehåller även koraller, sjöliljor och mossdjur.

Växter
Ovanför raukområdet är berggrunden täckt av klappersten som är avsatt i markanta vallar. Vallarna är endast fläckvis vegetationstäckta. Vanliga växter här är blåeld, tulkört, gulmåra, klibbkorsört, mattfibbla och liten blåklocka. På några ställen står enar och rosbuskar.

Heligholmen
Närmare 600 meter utanför Holmhällar ligger ön Heligholmen som är Natura 2000- och fågelskyddsområde. Här häckar ett stort antal fåglar av olika arter, bland annat storskarv, vitkindad gås, ejder, silltrut, silvertärna, kentsk tärna, strandskata och rödbena.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att: 

  • skada raukar eller berggrunden i övrigt,
  • samla fossil,
  • göra upp eld,
  • föra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Vamlingbo
Karaktär: Raukar
Areal: 6 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Holmhällar ligger vid kusten ca 300 m sydost om Holmhällar pensionat.