Holmhällar

Blåeld i Holmhällars naturreservat.

Utsikt mot Heligholmen. I förgrunden blommar blåelden.

Strax intill Holmhällar pensionat finns ett spännande raukområde som löper i en båge längs stranden från Holms fiskeläge till Skvalpvik. Raukarnas former inbjuder verkligen till klättring eller till fantasifulla tolkningar av vad de kan tänkas föreställa.

Raukområdet vid Holmhällar är upp till 40 meter brett, har en längd av närmare en kilometer och följer strandlinjen i en båge från Skvalpvik i norr till Holms fiskeläge i sydväst. Raukarna står tätt, och många av dem är stora och märkligt utformade. De högsta har en höjd av närmare fem meter.

Bergarten, som består av revkalksten, är rik på fossil av framför allt stromatoporoidéer(svampdjur som i folkmun kallas ”kattskallar” eller ”aitlar”) men innehåller även koraller, sjöliljor och mossdjur.

Ovanför raukområdet är berggrunden täckt av klappersten som är avsatt i markanta vallar. Vallarna är endast fläckvis vegetationstäckta. Vanliga växter här är blåeld, tulkört, gulmåra, klibbkorsört, mattfibbla och liten blåklocka. På några ställen står enar och rosbuskar.

Närmare 600 meter utanför Holmhällar ligger ön Heligholmen som är Natura 2000- och fågelskyddsområde. Här häckar ett stort antal fåglar av olika arter, bland annat storskarv, vitkindad gås, ejder, silltrut, silvertärna, kentsk tärna, strandskata och rödbena.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att: 

  • skada raukar eller berggrunden i övrigt,
  • samla fossil,
  • göra upp eld,
  • föra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Vamlingbo
Karaktär: Raukar
Areal: 6 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Holmhällar ligger vid kusten ca 300 m sydost om Holmhällar pensionat.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss