Gotlandskusten

Strand Norra Gattet, Fårö. Foto: Caroline Bernander

Naturreservatet Gotlandskusten omfattar i stort sett hela den strandskyddade delen av Gotlands kust och har därmed en bredd som varierar mellan 100 och 300 meter.

Inom området är det bland annat förbjudet att uppföra byggnad utan tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndskravet gäller även byggnader som inte kräver bygglov eller strandskyddsdispens.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I reservatet gäller allemansrätten.

Serviceinformation

Kontakt