Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sajgs

Sajgs

Förutom att bjuda på gammal skog, våtmarker och alvarmarker kan Sajgs under hösten vara ett lämpligt mål för en svamputflykt.

Naturreservatet Sajgs ligger vid den östra stranden av Hideviken, och du når det lättast från vägen till S:t Olofsholm. Naturreservatet, som har en areal av drygt 90 hektar, utgörs till allra största delen av talldominerad barrskog. Här finner du både gamla spärrgreniga tallar och senvuxna, delvis undertryckta granar. Det är gott om döda träd och lågor, det vill säga liggande, vindfällda träd, något som gynnar insektslivet. I den nordligaste delen av reservatet ligger agmyren Majstermyr. Söder om Majstermyr finns områden med öppna, växtrika alvarmarker.

I reservatet har påträffats ett stort antal sällsynta kalkkrävande marksvampar, speciellt inom grupperna taggsvampar, spindlingar och musseroner.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • göra upp eld
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Hellvi
Karaktär: Barrskog
Areal: 91 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Sajgs ligger 5 km söder om Hellvi k:a.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss