Sandviken

Sandviken. Foto: Lena Lavergren

Sandviken ligger strax nordväst om Sysneudd i Gammelgarn och består av en fin bågformad sandstrand som sommartid är en populär badplats.

Naturreservatet Sandviken omfattar dels en cirka 600 meter lång och 150 meter bred remsa av sandstrand innanför den norra delen av Sandviken, dels vattenområdet utanför stranden. Området lämpar sig perfekt för en sommarpicnic med bad.

Växtlighet
Närmast vattnet bildar sanden en 20 meter bred vall av låga dyner. Karaktärsväxter på dessa dyner är högvuxna gräs som strandråg, rörsvingel och kvickrot samt sandsallat, som invandrade till Gotland relativt nyligen. Innanför dynerna finns en 40-80 meter bred sandgräshed bevuxen med bland annat gräs som sandsvingel och östersjörör, örter som backtimjan, gulmåra, harklöver, höskallra och gulkämpar samt enstaka enar och små grupper av tallar.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp öppen eld. Medhavd grill eller fältkök får användas.
  • parkera annat än på anvisade parkeringsplatser
  • framföra motorfordon eller andra transportmedel utanför anvisade tillfartsvägar och parkeringsplatser
  • vindsurfa
  • på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller liknande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1969
Socken: Östergarn
Karaktär:
Strandskog och sanddyner
Areal: 24 hektar
Markägare: Region Gotland
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat, Natura 2000.

Hitta hit

Sandviken ligger ca 4 km öster om Gammelgarn k:a och 2,5 km söder om Östergarns k:a.