Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hideviken

Hideviken. Foto: Caroline Bernander

Det lilla raukområdet alldeles vid den västra stranden av Hideviken är väl värt en utflykt. Varför inte ta med kaffekorg eller korv att grilla?

Naturreservat Hideviken omfattar den östra delen av den klint som reser sig 30-40 meter innanför Hidevikens västra strand. Själva klintbranten når inom reservatet en maximal höjd av cirka 6 meter, och nedanför klinten ligger åtskilliga nedrasade stenblock. Innanför klintbranten vidtar en platå bevuxen med en gles tallskog med inslag av enstaka granar och enar. Bland tallarna står ett 35-tal raukar, av vilka den största är 6,5 meter hög. Omkring 40 meter väster om denna rauk finns en vacker, 3 meter hög raukport.

Den gotländska berggrunden är till stor del uppbyggd av korallrev som bildades i ett tropiskt hav för cirka 430 miljoner år sedan, under silurperioden. Mellan dessa fossila rev ligger packar av lagrad kalksten och lerig märgelsten. Efter den senaste istiden, för drygt 10 000 år sedan, täcktes Gotland till en början helt av vatten. Befriat från ismassornas tyngd höjde sig dock landet så småningom långsamt över havsytan. Där land och hav möttes, kunde vågorna bearbeta berggrunden. Själva revkropparna motstod vågornas nötning bättre än de omgivande skiktade bergarterna, och när vattnet drog sig tillbaka kunde de stå kvar som isolerade stenpelare – raukar. Raukarna består alltså av hård, olagrad kalksten och är lämningar av de forntida rev som kom att ge upphov till dagens Gotland. Både revkalkstenen och den lagrade kalkstenen är rik på fossil av de många olika slags djur som levde på och vid reven: stromatoporoidéer, koraller, snäckor, bläckfiskar, mossdjur, armfotingar och sjöliljor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon,
  • parkera annat än på särskilt anvisad plats,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1931
Socken: Hellvi
Karaktär: Raukområde
Areal: 2 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Hideviken naturreservat ligger ca 500 m söder om stugområdet vid Hideviken, ca 5,5 km söder om Hellvi kyrka.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss