Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Haugajnar

Haugajnar

Haugajnar naturreservat ligger på den norra sidan av vägen ned mot Petesvik. I reservatet är det inte främst höga enar som begränsar framkomligheten utan taggiga buskar som slån, hagtorn och nyponrosor. Men om du väl lyckas att tränga dig in i området möts du av en högstammig tallskog med riktigt gamla träd.

Skogen i reservatet domineras av tall och har brukats i mycket liten omfattning de senaste 150 åren. Den äldsta skogen finns i den centrala delen av området. Flertalet träd inom detta område är äldre än 150 år och många är över 200 år, en del till och med äldre än 250 år. Till största delen är marken fuktig i området, vilket ger upphov till ett välutvecklat buskskikt. Slån och rosor förekommer nästan överallt inne i skogen och bildar ofta täta, ibland helt ogenomträngliga snår. Långa revor av blåhallon bidrar ofta till att försvåra en vandring genom området.

Våtmarker upptar sammanlagt en ganska stor del av reservatet. Austermyr som helt domineras av ag ligger delvis utanför reservatet men sträcker sig in i dess nordöstra del. Här och där i skogen ligger små och ibland något större våtmarker insprängda. De flesta har närmast karaktären av kalkfuktäng och domineras av gräsen älväxing och blåtåtel i varierande proportioner. Vanliga växter i övrigt, vilka ibland har stor betydelse, är gåsört, krissla och ängsvädd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
  • föra motordrivet fordon,
  • göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2002
Socken: Hablingbo
Karaktär: Gammal barrskog
Areal: 157 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Haugajnar ligger norr om den väg som från väg 140 går ned mot Petes.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss