Höga temperaturer i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bojsvätar södra

Kärr

Det här är det södra av två naturreservat som omger det stora rikkärret Bojsvätar. Tanken är att reservaten ska slås ihop i framtiden, är hela kärret är skyddat.

Bojsvätar är ett stort och öppet rikkärr som omges av skog. När du står vid kärrets kant och blickar ut över vidderna får du lätt en känsla av ödslighet. Genom kärret rinner en bäck. Bäcken tar dig från det frodigare kärret i norr där knappagen och orkidéerna växer tätt, till de nästan helt vegetationsfria blekekärren i söder. Här klarar bara de spädaste örter av att leva. Blekekärren var botten av en sjö en gång i tiden, innan sjön dikades ut. Därför kallas det fortfarande för Västers träsk.

Skogen runt Bojsvätar är gammal. Senvuxna granar växer på fuktig, mossig mark. Det gör att här finns många sällsynta arter av både mossor, lavar och svampar. Mitt i den täta barrskogen växer plötsligt rikligt med grova lövträd bland stensträngar och husgrunder. Då är du framme vid Ramsänge, en boplats från järnåldern. I vår tid har marken brukats som ängsmark, något de gamla ekarna vittnar om.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I Bojsvätar södra gäller allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Socken: Boge
Karaktär: Våtmarksområde
Areal: 78 hektar
Markägare: Naturvårdsverket/Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Bojsvätar södra ligger norr om väg 147, ca 4 km sydväst om Slite.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss