Lörgeudd

Lörgeudd

Lörgeudd ligger drygt 1,5 kilometer söder om Kyllaj på nordöstra Gotland. På den östra sidan av udden finns ett raukområde bestående av 15-tal låga raukar.

Lörgeudd är till stor del är täckt av klapperstensvallar. På den nordöstra delen av den nästan helt trädlösa udden står ett 15-tal låga raukar. På klapperstensfälten norr om den väl synliga fyrbåken domineras växtligheten av gräset grusslok, vars vippor under sensommaren liknar små silverskimrande flaskborstar.

Kalkugnar
På den norra delen av udden, utanför reservatet, står ruinerna av två gamla kalkugnar. Den äldre av dessa byggdes 1662 och var i bruk fram till början av 1700-talet. Den yngre och bäst bevarade ugnen uppfördes år 1870 och användes under drygt 20 år. Vid stranden norr om ugnarna kan man se lämningar av den hamn från vilken den brända kalken skeppades ut.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis knacka fossil ur raukar eller övrigt fast berg
  • framföra eller parkera motordrivet fordon
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp öppen eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1931
Socken:
Hellvi
Karaktär:
Klappersten, raukar
Areal:
 1,5 hektar
Markägare:
Privat
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat

Hitta hit

Lörgeudd ligger ca 1,5 km söder om Kyllaj.