Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svalings

Torra orkidéer framför vattensamling i skog

Naturreservatet Svalings är en gammal skog. Den har formats av plockhuggning och bete och har aldrig brukats med moderna metoder. I den fuktiga kalkbarrskogen finns många sällsynta växter.

Länsstyrelsen beslutade den 5 oktober 2022 att bilda naturreservatet Svalings.

Naturreservatet Svalings ligger i Gothems socken, tre kilometer väster om Åminne. Området består av kalkbarrskog med höga naturvärden knutna till skogen.

Här har det vuxit skog länge och eftersom det aldrig har bedrivits storskaligt skogsbruk i området finns det träd av olika slag och olika åldrar. Många tallar är riktigt gamla och höga. I området finns också gräsbevuxna gläntor och en fuktäng.

I naturreservatet Svalings finns flera sällsynta och utrotningshotade svampar, till exempel naveljordstjärna och bananspindling. I skogen och på fuktängen växer också flera olika orkidéer och andra skyddsvärda arter.

För den biologiskt intresserade är naturreservatet Svalings väl värt ett besök. Det saknas stigar, men skogen är relativt glest bevuxen och lättvandrad när det inte är blött i markerna. I området finns det också två platåer med kalkstensformationer som passar bra för en fikapaus.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I reservatet finns inga föreskrifter för allmänheten, utan här gäller allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2022
Socken: Gothem
Karaktär: Skog
Areal: 36,3 hektar
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Vägbeskrivning från Vallstena kyrka: Kör mot Gothem. Sväng vänster mot Svalings. Efter 2,5 kilometer sväng vänster in på den raka grusväg som passerar gården Svalings. Parkeringsmöjlighet finns 1,8 kilometer fram.
Observera att grusvägen är guppig och har en hög grässträng i mitten!

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss