Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Källinghagen

Agkärret Majvät i Källinghagens naturreservat

Majvät, ett agkärr som är väl synligt från vägen.

Strax väster om Östergarnsberget, intill väg 556 mot Gammelgarns kyrka, ligger det lilla naturreservatet Källinghagen, som kan sägas utgöra en satellit till sin större granne i öster.

Källinghagen domineras av gammal barrskog med inslag av öppna våtmarker, av vilka agmyren Majvät är den största. Skogen är betespräglad och strövvänlig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2005
Socken: Gammelgarn
Karaktär: Våtmark/barrskog
Areal: 11 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Källinghagen ligger intill vägen mellan Katthammarsvik och Gammelgarn k:a.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss