Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västra märgelgraven

Vattenrall

Vattenrallen håller sig oftast i vassen, så den kan vara svår att fånga med kikaren.

Detta är ett litet charmigt naturreservat med möjlighet till närkontakt med flera arter fåglar.

Naturreservatet Västra märgelgraven utgörs av ett vattenfyllt före detta lertag beläget ute på den numera helt utdikade Lingmyr, två kilometer nordväst om Grötlingbo kyrka. De dammar som har bildats är numera starkt igenväxta av en frodig vegetation av bland annat björk, vide, vass och kaveldun, och området hyser ett rikt och varierat fågelliv.

Till de fågelarter som regelbundet häckar i reservatet hör bland annat smådopping, svarthakedopping, vattenrall, rörhöna, näktergal, kärrsångare, rörsångare och sävsparv. Vissa år har området lockat till sig ovanligare arter som flodsångare, vassångare och pungmes. Över Lingmyr ser man ofta jagande rovfåglar som ormvråk, röd glada, havsörn och kungsörn.

Bakom ett skyltställ vid reservatets nordöstra gräns börjar en 100 meter lång stig som leder fram till ett skärmgömsle. I ”planket” finns gluggar som gör det möjligt att studera/fotografera områdets fåglar på nära håll utan att störa dem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • Skada, döda eller fånga fåglar,
  • avlägsna eller skada fågelbon och ägg eller på annat sätt medvetet störa områdets fågelliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1953
Socken: Havdhem
Karaktär: Ett fågelrikt vattenfyllt lertag.
Areal: 4 hektar
Markägare: Region Gotland
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Västra märgelgraven ligger 1,3 km sydväst om Havdhems samhälle.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss