Ekstakusten

Ekstakusten

Under hösten när vinden ligger på och höga vågor bryter mot stranden kan Ekstakusten kännas ogästvänlig. Men en ljum sommarkväll, när solen sänker sig bakom Karlsöarna, inser du att du har Gotlands mest fantastiska utsikt framför dig.

Reservatet omfattar ett omkring fyra kilometer långt avsnitt av Ekstakusten och sträcker sig från Tomsarve kvarn och Skansudd söderut till och med Hammarudd. Hela kust-sträckan präglas av vackert utbildade strandvallar av grus och sten.

Växter
Den strandnära delen av reservatet är fattig på växtlighet. Det enda som växer här är torktåliga gräs och örter som fårsvingel, backtimjan, gulmåra, gul fetknopp, kattfot, spåtistel, mattfibbla och blåeld samt lavar och mossor. På sandigare partier uppträder sandrör, sandsallat, strandvial, saltarv och marviol. Omedelbart norr om Kronvalls fiskeläge finns ett litet bestånd av den fridlysta växten martorn.

Vindpinad strandskog
Längre in från havet vidtar en lågvuxen strandskog, där de yttersta tallarna och granarna är hårt tuktade av vind och saltstänk och formligen kryper längs marken.

Kronvalls fiskeläge och Skansudd
I den mellersta delen av reservatet ligger Kronvall, ett fiskeläge som i äldre tider var mycket större än vad det är i dag. Enligt sägnen var det vid Kronvall som den danske kungen Valdemar Atterdag och hans här landsteg den 22 juli 1361. Skansudd har fått sitt namn efter den skans som ligger här. Försvarsanläggningen, som uppfördes under åren 1712-1713, består av en cirka 130 meter lång, 4-6 meter bred och 1-1,5 meter hög vall av grus och sand.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • på land framföra motordrivet fordon utanför den väg som markerats med heldragen svart linje på kartan,
 • parkera motordrivet fordon samt husvagn, annat än på särskilt anordnade parkeringsplatser som framgår av kartan,
 • parkera längre än 24 timmar i sträck,
 • tälta längre än 24 timmar i sträck,
 • borra, hacka, spränga eller rista i sten,
 • förflytta eller bortföra block, sten, eller fossil, exempelvis genom att bygga stentorn,
 • bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda stående omkullfallna träd och buskar, stubbar, bark, grenar eller ris,
 • göra upp eld annat än på särskild iordningställd eldplats; medförd grill eller fältkök får dock användas,
 • framföra vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost med undantag för passage genom reservatet på kortast möjliga sträcka från hamn.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1967 (utvidgat 2018)
Socken: Eksta
Karaktär: Stenstrand och vindpinad tallskog
Areal: 133 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Ekstakusten ligger mellan Vavle fiskeläge och Hammarudd på östra sidan av Gotland, strax söder om Djupvik.