Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Friluftsliv och allemansrätt

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, allemansrätten och hur du hittar besöksmål.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

En kvinna vandrar längs Klintkustleden på norra Gotland

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Med hjälp av filtreringsfunktionen kan du exempelvis se var det finns eldplatser, fågeltorn eller bad och om området är tillgängligt för som kommer med barnvagn eller rullstol.

Hitta naturreservat och andra besöksmål via sökfunktionen på Besöksmål

Ta bussen till naturen

Tre av tio gotlänningar tar bilen till sitt närmast naturområde. Bara en halv procent tar bussen.

Att resa kollektivt är ett hållbart sätt att komma ut i naturen och det går utmärkt att ta bussen om du vill komma ut till vår vackra kust, ta en promenad i skogen eller njuta av blomsterprakt i ett änge.

Bussen stannar året om vid mer än 20 naturreservat. Sommartid går det trafik till ytterligare några områden.

Buss året runt

Allkvie änge
Bergbetningen
Björkume
Bluttmo-Gildarshagen
Brucebo
Bruten
Bräntings haid
Galgberget
Hall Hangvar
Helges hage
Kronholmen
Kvie källmyr
Langmyrskog
Lindeberget
Lummelundagrottan
Mulde
Mölner myr
Paviken
Snåltorp
Södra hällarna
Ölbäck
Östergarnsberget

Buss sommartid

Lilla Karlsö
Lundar
Stora Karlsö
Ullahau
Verkegards

Utflyktsguider

En annan bra hjälp om du vill utforska naturen på Gotland på egen hand är vår utflyktsguide som visar vägen till ett 40-tal besöksmål. Här finns ett axplock av öns naturreservat. Du kan även läsa om kulturreservatet Norrbys i Väte, Naturum Gotland i Vamlingbo och nationalparken Gotska Sandön.

Ladda ner vår Utflyktsguide Länk till annan webbplats.

Klintkustleden och andra långa vandringsleder

På Gotland finns tre längre vandringsleder. De har olika karaktär men alla bjuder på magnifika natur- och kulturupplevelser.

Längre vandringsleder

Krysslistor

Krysslistorna är ett lekfullt sätt att upptäcka Gotlands mångfald.

Krysslista för naturreservat Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Krysslista för kulturhistoriska besöksplatser Pdf, 1.3 MB.

Friluftsbingo

Plocka en svamp! Samla fem löv! Hitta ett djurspår!

Friluftsbingo för vår, sommar, höst eller vinter innehåller utmaningar av olika slag. Det togs fram till "friluftslivets år" 2021, men har inte passerat sitt bäst före-datum. Lycka till!

Naturum Gotland

Vid Vamlingbo kyrka ligger vårt naturmuseum - naturum Gotland! Här kan du lära dig mer om vad du kan hitta i den gotländska naturen - allt från fossiler till orkidéer och fladdermöss.

Besök naturum Gotland Länk till annan webbplats.

Spång genom naturreservatet Kallgateburg

Allemansrätten – det är lätt att göra allemansrätt

Allemansrätten ger dig möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Det är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Du gör allemansrätt när du tar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor.

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skylt om allemansrätten

Du får tälta enstaka dygn

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält eller under flera dygn behöver du be markägaren om lov.

Koppla hunden

Du måste ha full kontroll över din hund. 1 mars - 20 augusti bör hundar hållas kopplade.

På Gotland finns mycket betesdjur. Ha alltid din hund kopplad när du passerar genom en hage.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Fridlysta arter, Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Terrängkörning

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten.

Terrängkörningslagen innebär att all körning av motorfordon utanför väg är förbjuden. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla och det gäller även på din egen mark, förutom vid skogsbruk och jordbruk. Anledningen till förbudet är att motordrivna fordon i naturen leder till skador på mark och växter och att det kan störa djur och människor.

Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

Motortrafik i naturen och regler för vattenskoter

Överträdelser mot lagen anmäls till polismyndigheten. Om någon kör utanför vägen i ett naturreservat ska länsstyrelsen kontaktas.

All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, stränder, parker, åkrar och ängar, räknas som terräng. Det gäller även stigar, motionsspår och leder som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk.

Motorfordon är alla slags fordon som drivs med motor, till exempel bilar, husbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder och traktorer. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Terrängkörningslagen gäller även vid camping med husvagn eller husbil. Att köra med husbil eller husvagn i naturen är alltså inte tillåtet.

På Gotland finns gott om campingplatser med platser för både husvagnar och husbilar. Runtom på ön finns också ställplatser för husbilar. Region Gotland har två ställplatser i Visby: Polhemslunden och Östra Byrummet.

Om du vill campa utanför iordningställda platser finns en del begränsningar som är viktiga att känna till. Enligt Region Gotlands lokala ordningsföreskrifter får camping i bland annat husvagn och husbil inte ske på offentlig plats. Med offentlig plats menas bland annat allmänna vägar, gator och parker. Även i Visby samt vid vissa badplatser råder campingförbud.

På enskilda vägar är det upp till markägaren att bestämma om motortrafik ska vara tillåten och att i vissa fall reglera parkering. Om inget annat anges får du ställa upp ditt fordon precis intill vägen, förutsatt att marken inte skadas, parkeringen utgör en trafikfara eller markägaren hindras i sin verksamhet. Vid övernattning nära ett bostadshus bör du först fråga markägaren om lov.

Rastplatser är främst tänkta för tillfällig rast och vila. Grundregeln är att du på vardagar får stanna i högst 24 timmar på rastplatser och skyltade P-platser utmed allmän väg. På lördagar, söndagar och helgdagar får du stanna till nästa vardag. Om andra regler gäller ser du detta på en tilläggstavla under P-märket vid rastplatsen.

Striktare regler på vissa platser

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

På en del platser på Gotland finns fågel- och sälskyddsområden. Inom dessa områden råder tillträdesförbud under delar av året. Syftet är att sälarna och fåglarna ska vara ostörda under parnings- och häckningstider. Här kan du hitta information om var områdena finns och under vilka tider det råder tillträdesförbud.

Heligholmen Norsholmen Lagholmen Marpes Ryssnäs Bästeträsk Skenholmen Furilden Storholmen Reveln Brucebo Storsund Västergarns utholme Lilla Karlsö Stora Karlsö Ugnen Laus holmar Närsholmen Hummelbosholm Ålarve Rone ytterholme Grötlingboholme Näsrevet Faludden Stockviken Heligholmen

På Gotland har länsstyrelsen beslutat att vissa strandområden med högt besökstryck ska ha särskilda ordningsregler för allmänheten. Områdena är utmärkta med informationsskyltar där de särskilda ordningsreglerna för just det området framgår. Här nedan hittar du besluten med föreskrifter för de olika områdena.

Ajkesvik, Fårö Pdf, 4.1 MB.

Djupvik, Eksta Pdf, 75.7 kB.

Ekeviken, Fårö Pdf, 3.4 MB.

Sjauster, Gammelgarn Pdf, 2.2 MB.

Katthammarsvik, Östergarn Pdf, 3.7 MB.

Lörge, Hellvi Pdf, 1.1 MB.

Skvalpvik, Hamra Pdf, 5.7 MB.

Skärsände, Fårö Pdf, 7 MB.

Vändburg, Hamra Pdf, 3.2 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss