Friluftsliv och allemansrätt

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

En kvinna vandrar längs Klintkustleden på norra Gotland

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Ta bussen till naturen

Visste du att 30 procent av gotlänningarna tar bilen till sitt närmaste naturområde medan bara 0,5 procent tar bussen? Många naturreservat nås med buss året runt och under sommaren finns ytterligare några områden att besöka. Att resa kollektivt är ett hållbart sätt att komma ut i naturen. Oavsett om du vill komma ut till vår vackra kust, ta en promenad i skogen eller njuta av blomsterprakt i ett änge kan du ta bussen dit.

Buss året runt

Allkvie änge
Bergbetningen
Björkume
Bluttmo-Gildarshagen
Brucebo
Bruten
Bräntings haid
Galgberget
Hall Hangvar
Helges hage
Kronholmen
Kvie källmyr
Langmyrskog
Lindeberget
Lummelundagrottan
Mulde
Mölner myr
Paviken
Snåltorp
Södra hällarna
Ölbäck
Östergarnsberget

Buss sommartid

Lilla Karlsö
Lundar
Stora Karlsö
Ullahau
Verkegards

Spång genom naturreservatet Kallgateburg

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält eller under flera dygn behöver du be markägaren om lov.

På Gotland finns mycket betesdjur. Ha alltid din hund kopplad när du passerar genom en hage.

Skylt om allemansrätten

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

På en del platser på Gotland finns fågel- och sälskyddsområden. Inom dessa områden råder tillträdesförbud under delar av året. Syftet är att sälarna och fåglarna ska vara ostörda under parnings- och häckningstider. Här kan du hitta information om var områdena finns och under vilka tider det råder tillträdesförbud.

Heligholmen Norsholmen Lagholmen Marpes Ryssnäs Bästeträsk Skenholmen Furilden Storholmen Reveln Brucebo Storsund Västergarns utholme Lilla Karlsö Stora Karlsö Ugnen Laus holmar Närsholmen Hummelbosholm Ålarve Rone ytterholme Grötlingboholme Näsrevet Faludden Stockviken Heligholmen

På Gotland har länsstyrelsen beslutat att vissa strandområden med högt besökstryck ska ha särskilda ordningsregler för allmänheten. Områdena är utmärkta med informationsskyltar där de särskilda ordningsreglerna för just det området framgår. Här nedan hittar du besluten med föreskrifter för de olika områdena.

Ajkesvik, Fårö Pdf, 4.1 MB.

Djupvik, Eksta Pdf, 75.7 kB.

Ekeviken, Fårö Pdf, 3.4 MB.

Sjauster, Gammelgarn Pdf, 2.2 MB.

Katthammarsvik, Östergarn Pdf, 3.7 MB.

Lörge, Hellvi Pdf, 1.1 MB.

Skvalpvik, Hamra Pdf, 5.7 MB.

Skärsände, Fårö Pdf, 7 MB.

Vändburg, Hamra Pdf, 3.2 MB.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Terrängkörningslagen innebär att all körning av motorfordon utanför väg är förbjuden. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla och det gäller även på din egen mark, förutom vid skogsbruk och jordbruk. Anledningen till förbudet är att motordrivna fordon i naturen leder till skador på mark och växter och att det kan störa djur och människor.

Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

Överträdelser mot lagen anmäls till polismyndigheten. Om någon kör utanför vägen i ett naturreservat ska länsstyrelsen kontaktas.

All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, stränder, parker, åkrar och ängar, räknas som terräng. Det gäller även stigar, motionsspår och leder som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk.

Motorfordon är alla slags fordon som drivs med motor, till exempel bilar, husbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder och traktorer. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Terrängkörningslagen gäller även vid camping med husvagn eller husbil. Att köra med husbil eller husvagn i naturen är alltså inte tillåtet.

På Gotland finns gott om campingplatser med platser för både husvagnar och husbilar. Runtom på ön finns också ställplatser för husbilar. Region Gotland har två ställplatser i Visby: Polhemslunden och Östra Byrummet.

Om du vill campa utanför iordningställda platser finns en del begränsningar som är viktiga att känna till. Enligt Region Gotlands lokala ordningsföreskrifter får camping i bland annat husvagn och husbil inte ske på offentlig plats. Med offentlig plats menas bland annat allmänna vägar, gator och parker. Även i Visby samt vid vissa badplatser råder campingförbud.

På enskilda vägar är det upp till markägaren att bestämma om motortrafik ska vara tillåten och att i vissa fall reglera parkering. Om inget annat anges får du ställa upp ditt fordon precis intill vägen, förutsatt att marken inte skadas, parkeringen utgör en trafikfara eller markägaren hindras i sin verksamhet. Vid övernattning nära ett bostadshus bör du först fråga markägaren om lov.

Rastplatser är främst tänkta för tillfällig rast och vila. Grundregeln är att du på vardagar får stanna i högst 24 timmar på rastplatser och skyltade P-platser utmed allmän väg. På lördagar, söndagar och helgdagar får du stanna till nästa vardag. Om andra regler gäller ser du detta på en tilläggstavla under P-märket vid rastplatsen.

Kontakt