Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Torsburgen

Torsburgen

Spår efter branden som härjade 1992 kommer att finnas kvar under lång tid framöver.

På Torsburgen kan du beskåda en av Nordens största fornborgar samt hur ett skogsområde ser ut efter att en omfattande skogsbrand härjat. Du kan dessutom hitta flera sällsynta växter.

Torsburgens naturreservat ligger direkt nordväst om naturreservatet Herrgårdsklint. Torsburgen är en av Gotlands mäktigaste inlandsklintar – platån uppe på burgen har en yta av 1,2 kvadratkilometer, och den högsta punkten ligger drygt 71 meter över havet. Mot väster, norr och öster avgränsas Torsburgen av 10-25 meter höga stup. I den nordvästra branten finns flera grottor, av vilka "Burglädu" är den djupaste (16 meter).

Stora delar av platån upptas av hällmarker eller marker med bara ett tunt jordlager. I början av juli 1992 drabbades stora delar av Torsburgen av en omfattade skogsbrand. Trots stora insatser av räddningstjänst, militär och frivilliga tog det flera dagar innan branden kunde hejdas. Vid det laget hade ett 10 kvadratkilometer stort skogsområde bränts av. På själva Torsburgen berördes nästan all skog på den centrala och norra delen av branden. Från naturvårdssynpunkt var branden dock i vissa avseenden positiv – många djur, växter och svampar gynnas nämligen av skogsbränder, och vissa arter bark- och vedlevande insekter lever nästan uteslutande på brända träd.

Skogsbranden 1992 var dock inte den första på Torsburgen. När Linné besökte Torsburgen sommaren 1741 noterade han att platån nästan helt saknade skog, "ty vådeld hade länge sedan förtagit honom". Den "vådeld" som Linné syftar på är troligen den stora skogsbrand som sommaren 1655 härjade betydande delar av Alskog, Ala, Ardre och Kräklingbo socknar.

Torsburgen är sedan länge känd som växtplats för flera i vårt land sällsynta växter som uddbräken, gulkronill, gotlandssippa och timjansnyltrot. Andra intressanta växter på Torsburgen är kryddväxten kungsmynta, som här har en av sina rikaste förekomster på Gotland, samt orkidéerna röd skogslilja och knärot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • gräva, hacka, mejsla borra eller på annat sätt skada mark, fast berg, block eller sten,
 • skada eller ta bort döda träd, stubbar eller grenar,
 • plocka eller gräva upp växter,
 • samla in insekter, spindlar, snäckor eller sniglar,
 • föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddsår: 1994
Socken: Kräklingbo
Karaktär: Inlandsklint, brandområde och fornborg.
Areal: 161 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Torsburgen ligger ca 3 km söder om Kräklingbo k:a. Skyltad infart från vägen mot Östergarn.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss