Paviken

Paviken

Paviken den 9 februari 2021. Foto: Gunnar Britse

Paviken är en av Gotlands absolut finaste fågelsjöar, och här kan nästan vad som helst i fågelväg dyka upp!

Paviken var en gång i tiden en havsvik men är nu en grund, delvis igenväxt insjö. Framför allt den norra delen av sjön täcks nästan helt av vass, säv och kaveldun. Sjöns undervattensvegetation domineras av vårtsärv, en växt som i övrigt är mycket ovanlig i Sverige. Vid Idåns mynning har bildats ett delta som är beväxt med ett tätt bestånd av grönpil. Pavikens viktigaste tillflöde är Idån, som avvattnar ett cirka 134 kvadratkilometer stort område som norrut sträcker sig ända upp till Follingbo socken sydost om Visby. Från Paviken rinner vattnet via den cirka 1 kilometer långa Västergarnsån som kantas av grönpilar, ut i Västergarnsviken. I den sydöstligaste delen av reservatet finns en rik förekomst av gotländsk nunneört, en växtart som bara förekommer på Gotland; den blommar i april.

Rikt fågelliv
Paviken är en av Gotlands fågelrikaste sjöar. Till häckfåglarna hör bland annat grågås, gravand, snatterand, skedand, årta, brun kärrhök, sothöna, småfläckig sumphöna och vattenrall. Gråhägrar och storskarvar ses nästan året runt fiska i sjön, och under sommaren även tärnor som skräntärna, fisktärna, silvertärna och småtärna. Bäst överblick över sjön har du från det fågeltorn som står alldeles invid den östra stranden. Ytterligare ett fågeltorn står i kanten av en talldunge cirka 200 meter väster om sjön.

Paviken innan snön 2021

Paviken innan snön föll, januari 2021. Foto: Gunnar Britse

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • medföra hund som inte är kopplad
  • fiska under tiden 15 mars - 15 juli
  • färdas på sjön Paviken med båt eller annan farkost under tiden 15 mars - 15 juli
  • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
  • föra motordrivet fordon

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1994
Socken: Eskelhem och Västergarn
Karaktär: Fågelsjö, fornlämningar
Areal: 76 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Paviken ligger ca 25 km söder om Visby och strax norr om Västergarns samhälle. En parkering finns vid pumphuset i den södra änden av naturreservatet.