Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västerhuse

Västerhuse Foto: Magnus Martinsson

I naturreservatet Västerhuse har djur gått fritt och betat i skogen under lång tid. Skogen är ett fint exempel på en äldre barrskog där träden har vuxit långsamt. Gamla, knotiga tallar med plattade kronor är bara några av de karaktärer som visar att det är en gammelskog. Det speciella brukandet av skogen har skapat en variation av livsmiljöer för djur, växter och svampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur- och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • göra upp öppen eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Socken: Hangvar
Karaktär: Gammal barrskog
Areal: 72,4 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Naturreservatet Västerhuse ligger norr om väg 149, precis norr om Västerhuse gård. I nuläget är Västerhuse ett otillgängligt naturreservat men det finns planer på en vandringsstig som kommer leda till reservatet från Pärkhagen i väster.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss