Plötslig ishalka i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss på Länsstyrelsen är du välkommen att besöka oss, skriva, ringa, faxa eller skicka e-post.

Telefon: 010-223 90 00

E-post: gotland@lansstyrelsen.se

Observera att post, e-post och tjänsteanteckning efter telefonsamtal till länsstyrelsen är allmän handling. Det innebär att den kan vara offentlig och att allmänheten kan ha rätt att ta del av innehållet.

Växelns öppettider: 08.00–16.30

Dag innan röd dag: 08.00–12.00

Postadress: Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY

Besöksadress och leveransadress: Visborgsallén 4, Visby

Receptionens öppettider: 09.00–11.00

Fax: 0498-21 72 89

E-post till person: "fornamn.efternamn"@lansstyrelsen.se (å, ä, ö ersätts av a och o)

Organisationsnummer: 202100-2312

Bankgiro: 5051-6749

Bankgiro för betalning av ansökningsavgifter: 5051-6756 (strandskyddsdispenser, förvärvstillstånd med flera)

Enheten för samhälle och kulturmiljö, Margareta Gothnier, tel: 010-223 93 50

Enheten för samordning och stöd, Jesper Andersson, tel: 010-223 93 01

Enheten för samhällsskydd och beredskap, Martin Gouthering (tf), tel: 010-223 93 95

Enheten för social hållbarhet, Annette Johansson (tf), tel: 010-223 93 15

Landsbygdsenheten, Sanna Palomaa, tel: 010-223 92 18

Miljö- och vattenenheten, Stefan Persson, tel: 010-223 93 21

Enheten för naturskydd, Anna-Lena Fritz, tel: 010-223 92 23

Naturvårdsenheten, Petter Rimfors (tf), tel: 010-223 92 83

HR-chef, Jenny Frölich, tel: 010-223 92 24

Kommunikationschef, Thomas Zielinski, tel: 010-223 93 96

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Pdf, 288.3 kB.

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk. Vi accepterar inte pdf-fakturor.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002312.

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svefaktura med transportprofil Bas

Det här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002312 (vårt organisationsnummer)

GLN: 7340093200370

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1025

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura/E-faktura via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • In Exchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via ekonomi.gotland@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

VAT-nummer: SE202100231201

Organisationsnummer: 202100-2312

 

Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkännes inte.

Omvänd moms – byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till Länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Har du frågor, kontakta oss på ekonomi.gotland@lansstyrelsen.se

Kontakt