Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss på Länsstyrelsen är du välkommen att besöka oss, skriva, ringa, faxa eller skicka e-post.

Telefon: 010-223 90 00

E-post: gotland@lansstyrelsen.se

Observera att post, e-post och tjänsteanteckning efter telefonsamtal till länsstyrelsen är allmän handling. Det innebär att den kan vara offentlig och att allmänheten kan ha rätt att ta del av innehållet.

Växelns öppettider: 08.00–16.30

Dag innan röd dag: 08.00–12.00

Postadress: Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 VISBY

Besöksadress och leveransadress: Visborgsallén 4, Visby

Receptionens öppettider: 09.00–11.00

Fax: 0498-21 72 89

E-post till person: "fornamn.efternamn"@lansstyrelsen.se (å, ä, ö ersätts av a och o)

Organisationsnummer: 202100-2312

Bankgiro: 5051-6749

Bankgiro för betalning av ansökningsavgifter: 5051-6756 (strandskyddsdispenser, förvärvstillstånd med flera)

Enheten för samhällsutveckling, Margareta Gothnier, tel: 010-223 93 50

Enheten för samordning och stöd, Jesper Andersson, tel: 010-223 93 01

Enheten för samhällsskydd och beredskap, Alf Söderman, tel: 010-223 93 22

Landsbygdsenheten, Lina Holmgren, tel: 010-2239232

Miljö- och vattenenheten, Stefan Persson, tel: 010-223 93 21

Enheten för naturskydd, Anna-Lena Fritz, tel: 010-223 92 23

Naturvårdsenheten, Olof Karlsson, tel: 010-223 92 12

Kommunikationschef, Jenny Kiderud (tf), tel: 010-223 94 02

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Pdf, 288.3 kB.

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk. Vi accepterar inte pdf-fakturor.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002312

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svefaktura med transportprofil Bas

Det här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002312 (vårt organisationsnummer)

GLN: 7340093200370

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1025

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura/E-faktura via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • In Exchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)
  • Fortknox

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via ekonomi.gotland@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

VAT-nummer: SE202100231201

Organisationsnummer: 202100-2312

 

Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkännes inte.

Omvänd moms – byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till Länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Har du frågor, kontakta oss på ekonomi.gotland@lansstyrelsen.se

Kontakta oss med texttelefoni

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska och på engelska mellan text och tal. En förmedlare med tystnadsplikt deltar i samtalet. Texttelefoni.se är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa.

Texttelefoni – en förmedlingstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med bildtelefoni

Bildtelefoni.net är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa. Bildtelefoni.net förmedlar samtal med svenskt teckenspråk och svenskt tal. En tolk med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.

Bildtelefoni – en förmedling och distanstolkningstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med Teletal

Teletal har öppet vardagar klockan 7.30–20.00 och helger klockan 12.00–16.00. Tjänsten är gratis. Teletal gör det möjligt för dig som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal på svenska. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel underlätta att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.

Teletal – en stödtjänst för telefonsamtal från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss