Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Husrygg

Våradonis

”Vacker kustväg till Hoburgen” står det på vägvisaren uppe vid väg 500. Och vacker är sannerligen den vägsträcka som löper nedanför den låga och delvis mjukt avrundade klint som utgör Husrygg. Längst i norr ligger Nackshajd och längst i söder Marbadhuvud. I april-maj vallfärdar många gotlänningar hit för att beundra den gulblommiga våradonisen.

Naturreservat Husrygg sträcker sig nära tre kilometer längs den låga kustklint som löper mot nordost från Hoburgen. Eftersom berggrunden huvudsakligen består av lättvittrad, märglig kalksten, har klinten fått en starkt avrundad form, och berget täcks till större delen av sten och vittringsjord. Vid västliga vindar, bildas en uppvind över klinten, och du ser då ofta rovfåglar av olika slag sväva över Husrygg.

Såväl i klintsluttningen som på platån ovanför växer stora mängder av den annars sällsynta våradonisen. Det är en stäppväxt som hör hemma i Sydosteuropa och i Asien. I Sverige växer den bara på Öland och Gotland, och på Gotland finner du den dels här nere vid öns sydvästspets, dels på Stora Karlsö. Den blommar från mitten av april till mitten av maj.

Våradonisen är fridlyst!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. I reservat Husrygg gäller allemansrätten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1949
Socken: Sundre
Karaktär: Låg kustklint
Areal: 38 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Husrygg ligger längst kusten norr om Hoburgen.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss