Mallgård källmyr

Mallgård källmyr

Karakteristiskt slingrande vattendrag vid Mallgård källmyr. Foto: Malin Wred

Mallgård källmyr är inte bara en vacker och botaniskt rik källmyr. Sommartid – under juni och juli – är det också här som du har störst chans att möta de gotlandsruss som betar på Lojsta haid.

Den långsträckta Mallgård källmyr får sitt vatten dels genom en slingrande bäck som tränger in i myren norrifrån, dels från sluttningen öster om myren, där grundvatten sipprar fram på flera ställen. Källmyren ligger i den sydvästligaste delen av Lojsta russpark, i sommarhagen, och myren är starkt påverkad av hästarnas tramp och bete. Ute på den öppna myren omväxlar tuvor av axag och blåtåtel med nästan helt vegetationsfria ytor med kalkgyttja.

I myren kan man hitta flertalet av de växtarter som är typiska för Lojsta haids källmyrar: kärrlilja, fjälltätört, majviva, svarthö och brun ögontröst samt orkidéer som luktsporre och sumpnycklar. Här blommar under sensommaren även de sällsynta växterna öselskallra och sen ängsgentiana.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • framföra eller parkera motordrivet fordon,
  • gräva upp eller plocka levande eller döda växter eller delar av växter, t.ex. grenar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1985
Socken: Levide
Karaktär: Källmyr
Areal: 7 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Mallgård källmyr ligger drygt 8 km sydost om Klintehamn, infart från vägen mot Hemse, 1,8 km söder om avtagsvägen mot Lojsta Russpark.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss