Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Naturreservat

  Danbo

  Naturreservatet Danbo är ett litet men rikt reservat. Här finns gammal skog, sandgräshed, raukar och fina stränder. Reservate...

  Gotland, Gotland, kust och hav, skogsmark, informationstavla, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, stig
 • Naturreservat

  Hall-Hangvar

  Hall-Hangvar är ett nästan 30 kvadratkilometer stort naturreservat som sträcker sig från Irevik i söder till Kappelshamnsvike...

  Gotland, Gotland, kust och hav, skogsmark, våtmark, eldplats, informationstavla, parkering, rast-/övernattningsstuga, rastplats, vandringsled
 • Naturreservat

  Husrygg

  ”Vacker kustväg till Hoburgen” står det på vägvisaren uppe vid väg 500. Och vacker är sannerligen den vägsträcka som löper ne...

  Gotland, Gotland, ängs- och betesmark, informationstavla, parkering, rastplats

För familjen

 • Naturreservat

  Själsöån

  Själsöån rinner ut i havet omedelbart söder om Själsö fiskeläge. I ån kan du få se lekande havsöring och även flodnejonöga.

  Gotland, Gotland, sjö och vattendrag
 • Entrén till Allkvie änge
  Naturreservat

  Allkvie änge

  Allkvie änge avnjuts bäst under senvåren och försommaren, då man kan vandra runt i änget och avnjuta blomprakten och fågelsån...

  Gotland, Gotland, slåtteräng, informationstavla, parkering, rastplats, stig
 • Kulturmiljö

  Ardre Kaupungs slott

  Uppe på en klint i Ardre socken ligger Kaupungs slott. Ja, slott är vad forna befästningar kallas här på Gotland. En skogstig...

  Gotland, Gotland, fornlämningar, informationstavla, parkering

Tillgängliga

 • Naturreservat

  Furilden

  Tack vare lokalt engagemang är Furildens naturreservat numera mycket lättillgängligt, även för dig som kommer med barnvagn el...

  Gotland, Gotland, skogsmark, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, stig, tillgänglighet, utsiktstorn/fågeltorn
 • Naturreservat

  Ålarve

  Ålarve naturreservat helt nära Ronehamn utgör ett härligt promenadområde längs strandängar vid havet. Perfekt för dig med bar...

  Gotland, Gotland, kust och hav, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, tillgänglighet
 • Folhammar. Foto:Malin Wred
  Naturreservat

  Folhammar

  Till Folhammar kan man komma med både barnvagn och rullstol. En hårdgjord stig och anpassade grillplatser gör att alla kan up...

  Gotland, Gotland, kust och hav, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, tillgänglighet, torrdass

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Kryssa naturreservat

Att kryssa naturreservat har blivit en populär företeelse och årets upplaga av krysslistan har fått flera uppdateringar.

Ladda ner krysslistan för naturreservat

Nyheter

 • Så ska byggnaderna på Gotska Sandön och Stora Karlsö bevaras

  Så ska byggnaderna på Gotska Sandön och Stora Karlsö bevaras

  På både Gotska Sandön och Stora Karlsö finns statliga byggnadsminnen med höga kulturhistoriska värden. På uppdrag av Naturvårdsverket och Sjöfartsverket har länsstyrelsen nu tagit fram omfattande vårdprogram för byggnaderna. Vårdprogrammen sätter ramarna för hur öarnas fyrar och andra värdefulla byggnader ska restaureras för att på bästa sätt bevaras för framtiden, men också för möjlig utveckling.

 • Undvik den ludna larven –  den kan ge utslag och klåda

  Undvik den ludna larven – den kan ge utslag och klåda

  Nu i slutet av sommaren börjar larver till den sällsynta nattfjärilen tallprocessionsspinnare att synas på ön. En larv som kan se mjuk och fin ut, men som kan ge klåda och allergiska reaktioner.

 • Fågelinfluensa konstaterad vid Lilla Karlsö

  Fågelinfluensa konstaterad vid Lilla Karlsö

  De döda fåglar som hittades i vattnet vid Lilla Karlsö under vecka 27 var smittade av fågelinfluensa. Det konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt, efter att ha analyserat ett par sillgrisslor som Länsstyrelsen skickat in.

Kalender

Kryssa kulturhistoriska besöksplatser

Kanske har du börjat kryssa naturreservat med länsstyrelsens krysslista? Nu är det dags att ge sig ut på en upptäcktsresa med hjälp av vår krysslista för kulturhistoriska besöksplatser!

Ladda ner krysslistan för kulturhistoriska besöksplatser