Naturreservat

Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i orörd, rofylld, vacker eller intressant natur.

På Gotland finns två naturreservat som förvaltas av Region Gotland, Galgberget och Södra Hällarna.

Följande naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län, med undantag av Stora Karlsö som förvaltas av markägaren. Längst ner på varje reservatssida hittar du de föreskrifter, som gäller i naturreservatet. Där anges bland annat om camping är förbjuden.

Allkvie änge

Alstäde skog

Alvena lindaräng

Asunden

Bergbetningen

Björkume

Blautmörskogen

Bluttmo-Gildarshagen

Bojsvätar

Bojsvätar södra

Bosarve lövskog

Bosarve naturskog

Botes källmyr

Brucebo

Bruten

Bräntings

Bräntings haid

Bungenäs

Burggathagen

Bäcks

Bälsalvret

Bästeträsk

Dagghagen

Danbo

Digerhuvud

Ekstakusten

Fide lövskog

Filehajdar

Fjälängar

Folhammar

Fonnsänget

Forsviden

Furilden

Gamla hamn

Gerum prästänge

Gothem Suderbys

Gotlandskusten

Grausne källmyr

Grodde

Grodvät

Grogarnsberget

Gräne

Grötlingboholme

Guffride

Hajdes storhage

Hajdhagen

Hajdhagskogen

Hajdkvie skog

Hall-Hangvar

Hambrar

Haugajnar

Hejnum hällar

Hejnum Kallgate

Helges hage

Herrgårdsklint

Hideviken

Hinser

Hoburgsmyr

Holmhällar

Horsan

Husken

Husrygg

Hägsarve kärräng

Hällholmen

Hässle backe

Högklint

Hörsne prästänge

Ireån

Jungfrun

Jusarve skog

Kallgatburg

Kistänge

Klinteklinten

Klosteränge

Krakvät

Kronholmen

Kvie källmyr

Käldänge

Källinghagen

Langhammars

Langmyrskog

Laus holmar

Lergravsviken

Lilla Karlsö

Lilla Mörby

Lindeberget

Lindhammarsmyr

Lummelundagrottan

Lundar

Lörgeudd

Maldes

Mallgårds källmyr

Mallgårds haid

Malms-Kyllaj

Marpes

Millumträsk

Mojner

Mulde

Mullvalds strandskog

Muskmyr

Mölnermyr

Nors

Närsholmen

Ollajvs

Pankar

Paviken

Rone Ytterholme

Rongärde

Russvätar

Ryssnäs

S:t Olofsholm

Sajgs

Salmbärshagen

Salvorev-Kopparstenarna

Sandarve kulle

Sandviken

Sigdes

Sigfride

Siglajvs

Själsöån

Skalahauar

Slite skärgård

Smaulmyrar

Smågårde naturskog

Snåltorp

Snögrinde

Sojdmyr

Stenstugu skog

Stora Karlsö

Storhagen

Storholmen

Storsund

Sävvät

Tiselhagen

Torsburgen

Träskmyr och Vasteån

Träskvidar

Törrvesklint

Ullahau

Uppstaig

Vaktbackar

Verkegards

Vitärtskällan

Vivesholm

Västergarns utholme

Västerhuse

Västers myr

Västlands

Västra märgelgraven

Ytterholmen

Ålarve

Ölbäck

Östergarnsberget