Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mojner

Mojner

Mojner naturreservat ligger nära stranden drygt 3 kilometer söder om Slite och består huvudsakligen av tät barrsumpskog.

Reservatet har bildats för att skydda ett 30 hektar stort skogsområde som huvudsakligen består av tät sumpskog av gran, med inslag av lövträd som björk, rönn och ek. I skogen finns gott om både stående döda träd och lågor i olika stadier av förmultning. Speciellt de senare utgör livsmiljö för en mängd olika arter insekter och svampar.

Växtligheten i skogen domineras av olika arter mossor, ris som blåbär och lingon samt örter som stenbär, liljekonvalj och ekorrbär. Där skogen är lite öppnare finner man även blåsippa, midsommarblomster, ormbär, vitpyrola och skogsknipprot.

I reservatet häckar många olika arter fåglar, bland annat morkulla, större hackspett, spillkråka, nötskrika, taltrast, rödvingetrast och gärdsmyg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • plocka eller gräva upp växter
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1999
Socken: Boge
Karaktär: Sumpskog
Areal: 31 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Mojner ligger strax innanför kusten, 3,5 km söder om Slite.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss