Rone ytterholme

Ejder

Åda med en unge (ejder) i soluppgången

Inifrån land ser man bara Rone ytterholme som en låg silhuett som sticker upp ur havet i öster. Men ön är sedan lång tid tillbaka en klassisk rastplats för de vitkindade gäss som flyttar förbi Gotland vår och höst.

Rone ytterholme ligger cirka 4,5 kilometer sydsydost om Ronehamn och knappt 2 kilometer utanför Grötlingboholme (Innerholmen). Ön har en yta av cirka 46 hektar och en högsta höjd av drygt 5 meter över havet. Ön betas sommartid av får.

Fåglar
På Rone ytterholme finns under en stor del av året ett rikt fågelliv. På ön häckar bland annat grågås, vitkindad gås, ejder och silvertärna. I april-första hälften av maj rastar tusentals vitkindade gäss på ön. Det rör sig då främst om ryska fåglar som är på flyttning mellan häckplatser vid ryska Ishavskusten och övervintringsområdet i Holland.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • plocka eller gräva upp växter
 • medvetet störa djurlivet
 • stiga iland på holmen under tiden 15 mars - 15 juli samt 1 oktober - 15 november
 • under samma tid som ovan fiska eller åka båt inom reservatets vattenområde. Dock är fiske tillåtet under tiden 1 oktober - 15 november.
 • släppa hund, katt eller andra djur fria inom området
 • tälta
 • göra upp eld
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande
 • utföra vetenskapliga eller andra undersökningar utan Länsstyrelsens

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1976
Socken: Rone
Karaktär: Fågelö
Areal: 182 hektar, 46 hektar land
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Rone ytterholme ligger 4,5 km sydost om Ronehamn och ca 2 km utanför Grötlingboudd. Till ön kommer man endast med båt.