Grötlingboholme

Grötlingboholme. Foto: Lena Lavergren

Naturreservatet Grötlingboholme bjuder på spännande fågel-upplevelser alla tider på året. Vår och höst rastar här stora mängder vitkindade gäss och många olika arter vadare. Året runt kan du se rovfåglar som havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk jaga i området.

Reservatet omfattar dels den 50 hektar stora ön Grötlingboholme (Innerholmen) med omgivande vattenområde, dels den yttersta delen av Grötlingboudd inklusive de små öarna Karkskär och Ajkstskär.

Fåglar
Grötlingboudd och Grötlingboholme hyser under en stor del av året ett rikt fågelliv. Här häckar bland annat änder som skedand och stjärtand, vadare som storspov, tofsvipa, rödbena, skärfläcka och kärrsnäppa samt flera arter tärnor. Vår och höst rastar bland annat stora mängder flyttande andfåglar och vadare inom området, och speciellt under april och första hälften av maj kan man få se tusentals vitkindade gäss beta på strandängarna.

Gömsle
För att besökare skall kunna studera områdets fågelliv utan att störa fåglarna, har Länsstyrelsen låtit ställa i ordning en observationsplats med ett skärmgömsle i form av långt "plank" med tittgluggar. Gömslet står cirka 150 meter utanför den västra reservatsgränsen, och en markerad stig leder ut till gömslet. Denna stig får användas även under den tid på året (15 mars-15 juli och 1 oktober-15 november) då det i övrigt är förbjudet att beträda området.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • plocka eller gräva upp växter,
 • medvetet störa djurlivet,
 • beträda fastigheten under tiden 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november
 • under samma tid som ovan fiska eller företa båtfärder inom reservatets vattenområde, dock är fiske tillåtet under tiden 1 oktober-15 november inom anvisat område,
 • anbringa plakat, affisch, inskrift eller annan liknande anordning,
 • släppa hund, katt eller andra djur fria inom området
 • tälta,
 • göra upp eld,
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare el. dyl.
 • utföra vetenskapliga eller andra undersökningar utan Länsstyrelsens och fastighetsägares tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1973
Socken: Grötlingbo
Karaktär: Strandäng
Areal: 220 hektar (65 land/155 vatten)
Markägare: Privata
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Grötlingboholme ligger längst ut på Grötlingboudd.