Mallgårds haid

Mallgårds haid. Foto: Malin Wred

Naturreservatet Mallgårds haid ligger verkligen vid vägs ände, eftersom du får köra nästan fem kilometer på en lång rak grusväg för att komma fram till reservatet. Men det gör du väl gärna för att se växten alvarstånds?

Det går också att nå reservatet till fots från reservatet Fjälängar som bara ligger några hundra meter nordost om Mallgårds haid. Naturreservatet har bildats främst för att skydda en rik förekomst av växten alvarstånds. Stora delar av området upptas av öppna hällmarker omväxlande med gles och lågvuxen tallskog. Det finns några mindre våtmarker, av vilka de flesta har karaktären av vätar som helt torkar ut under sommaren.

Alvarstånds är en flerårig ört med halvmeterhöga, upprätta blomstjälkar. Den liknar mycket stånds men skiljer sig från denna främst genom att ha nästan hela blad med bara något enstaka par flikar vid basen. (Stånds har mångflikiga blad.) Blomkorgarna är ett par centimeter breda och sitter ungefär i jämnhöjd på styvt upprätta grenar. Blommorna är gula. Alvarstånds växer endast på Öland och Gotland och där främst på uppspruckna hällmarker eller i öppna, enbuskrika hällmarkstallskogar. Den blommar i juli.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon utom på anvisad väg
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur
  • göra upp öppen eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2003
Socken: Alskog
Karaktär: Alvarmark
Areal: 166 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Mallgårds haid ligger 4,6 km från väg 144, infart vid vägvisare "Sigsarve".

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss