Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hörsne prästänge

Hörsne prästänge. Foto: Caroline Bernander

Ängs- och lövskogsområde beläget på den västra sidan av Lina myr och cirka en kilometer norr om Hörsne kyrka. Genom området löper en naturstig, och en beskrivning till denna kan lånas ur en "brevlåda" som sitter vid ingången till änget.

Hela reservatet är 11 hektar stort. En hektar av dessa hävdas som änge på traditionellt sätt med fagning på våren, slåtter under högsommaren och efterbete med nöt under sen-sommaren. Resten utgörs av lövskog och betesmark.

I änget häckar flera par halsbandsflugsnappare. Har du tur ser du också kattuggla, mindre hackspett och nordfladdermus. Växtligheten är rik och varierad. 15 arter av orkidéer finns i änget, några i enstaka exemplar och andra i massförekomst. Bland övriga växter kan nämnas tätört, svinrot, tidigblommande slåtterblomma, majviva och ängsvädd.

Ett utmärkt sätt att bekanta sig med Hörsne prästänge är att gå den drygt 1 kilometer långa naturstig som löper i en slinga genom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • framföra eller uppställa motordrivet fordon annat än på särskilt anvisad plats,
  • gräva upp blommor,
  • rida,
  • tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1986
Socken: Hörsne
Karaktär: Ett gotländskt änge
Areal: 10 hektar
Markägare: Naturskyddsföreningen Gotland
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Hörsne prästänge ligger ca 1 km norr om Hörsne k:a.

Naturstig

Läs om djur och växter utmed naturstigen i Hörsne prästänge.

Handledning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss