Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västergarns utholme

Västergarns utholme

Från Kronholmens fyr syns Västergarns utholme som en låg silhuett en dryg kilometer ut – mest framträdande är öns två träd. Trots avståndet kan man med kikare skåda fåglar relativt väl.

Västergarns utholme är en låg, flackt välvd ö, vars högsta delar når bara drygt 5 meter över havet. Ön är till stor del uppbyggd av sten och grus som har avsatts i markanta strandvallar. Den är belägen 1,2 kilometer utanför Skansudd, Kronholmens sydvästspets. Men även på det avståndet kan man med kikare se rastande och häckande fåglar relativt väl. Och Skansudd, som fyren står på, är en utmärkt observationsplats om du vill beskåda vårens sjöfågelsträck.

Växtligheten präglas i hög grad av att ön sedan lång tid tillbaka har betats av får: Två askar är öns enda träd, och buskvegetationen består huvudsakligen av glest stående, betesformade enar.

Västergarns utholme är främst känd för sitt rika fågelliv. På ön häckar bland annat grågås, vitkindad gås, gravand, ejder, svärta, silvertärna, småtärna och skräntärna samt vadare som storspov, tofsvipa, roskarl, rödbena, strandskata och större strandpipare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • under tiden 15 mars - 30 juni stiga iland eller landa med luftfarkost på ön,
  • föra iland okopplad hund,
  • göra upp öppen eld annat än vid stranden,
  • tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1990
Socken: Västergarn
Karaktär: Strandäng
Areal: 55 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Västergarns utholme ligger 1,2 km sydväst om Kronholmens fyr och 2,5 km väster om Västergarns hamn.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss