Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ireån

Ireån

I sin nedersta del, nedanför väg 149 och Ire gård, rinner Ireån genom sandiga avlagringar och här har ån fått möjlighet att skära sig ner i sanden och också att börja slingra, meandra. En vandring längs ån kan bjuda på både havsöring och strömstare.

Ireån är ett av Gotlands viktigaste vattendrag för fiskarna havsöring och flodnejonöga. I ån lever även ett mindre bestånd av flodkräfta. Vattendraget meandrar naturligt och har skapat rasbranter, nipor, korvsjöar, meanderbågar och meandernäs. Speciellt de utbildade niporna uppvisar intressanta geologiska lagerföljder.

Sommartid är fågellivet rikt, och under vinterhalvåret kan du träffa på strömstare och kungsfiskare. På sandheden innanför stranden av Irevik växer bland annat gotlandssolvända, purpurknipprot och sandtimotej.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • skada levande eller dött träd eller buske,
  • tälta,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • grilla eller göra upp öppen eld,
  • föra motordrivet fordon förutom vid anvisad väg och anvisade parkeringsplatser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2010
Socken: Hangvar
Karaktär: Vattendrag
Areal: ca 22 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Ireån ligger ca 5 km väster om Hangvar kyrka. Nås från väg 149, ta av mot Ireviken.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss