Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Krakvät

Krakvät

Naturreservaten Krakvät, Sävvät och Hägsarve kärräng är tre naturreservat som alla utgör växtplatser för kärrnycklar, en orkidé som i Sverige bara växer på Gotland. Kärrnycklar blommar under senare hälften av juni och början av juli.

Krakvät, som är den sydligaste av de tre våtmarkerna, ligger precis intill kustvägen mellan Petesvik och Nisseviken. Den har närmast karaktären av blekevät och är sommartid ofta helt uttorkad. Förutom kärrnycklar växer här bland annat ängsnycklar, johannesnycklar, kärrknipprot, blodrot, vildlin, slåtterblomma, lökgamander och sumpgentiana.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • göra upp öppen eld. Medhavd grill eller fältkök får dock användas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1998
Socken: Hablingbo
Karaktär: Våtmark
Areal: 16 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Krakvät ligger intill kustvägen mellan Petes och Nisse.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss