Höga temperaturer i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sigdes

Sigdes

Naturreservatet Sigdes ligger en kilometer nordväst om Burs kyrka. Här kan du vandra i riktigt gammal tallskog och möta betande får.

Reservatet har bildats för att skydda ett område med gammal tallskog på sandig mark. Tallarna har en ålder av 150-250 år och är grova och spärrgreniga. På de riktigt gamla tallarna hittar du spår av sällsynta insekter och bohål av hackspettar i träd som rötats av tallticka. Naturskogselement som lågor, torrakor, rotvältor och gamla spärrgreniga träd förekommer spritt i hela området. För att området ska kunna behålla sina naturvärden och naturskogsliknande karaktär behövs kontinuerlig skötsel i form av röjning och bete, och reservatet betas nu av får.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • skada levande eller dött träd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2008
Socken: Burs
Karaktär: Gammal barrskog
Areal: 17 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Sigdes ligger 1,3 km nordväst om Burs k:a, intill vägen mot Lye.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss