Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hägsarve kärräng

Hägsarve kärräng

Hägsarve kärräng är en dryg hektar stor sankäng som liksom närliggande reservaten Krakvät och Sävvät utgör växtplats för den sällsynta orkidén kärrnycklar. Kärrnycklar är en orkidé som i Sverige bara växer på Gotland.

Kärrnycklar är en orkidé som i Sverige bara växer på Gotland och blommar under senare hälften av juni och början av juli.

Vegetationen i Hägsarve kärrängens vegetation domineras dock av gräs och halvgräs som blåtåtel, älväxing, ängsstarr och hirsstarr. Andra vanliga växter på den öppna sankängen är klöverärt, blodrot, gåsört, majviva, ängsvädd, rödklint och krissla samt orkidéer som johannesnycklar, ängsnycklar, nattviol och kärrknipprot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • tälta,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • göra upp öppen eld. Medförd grill eller fältkök får dock användas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1998
Socken: Hablingbo
Karaktär: Våtmark
Areal: 3 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Hägsarve kärräng ligger ca 5 km sydväst om Hablingbo k:a; nås lättast via den raka grusväg som utgår från Hablingbo.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss