Millumträsk

Millumträsk

Reservatet omfattar ett 23 hektar stort gungflyområde beläget intill den djupa kanal som avvattnar den numera nästan helt utdikade Elinghemsmyr, en gång i tiden en av Gotlands största myrar.

Här fanns tidigare en rik förekomst av den sällsynta orkidén gulyxne. Den verkar dock numera ha försvunnit. Den centrala delen av Millumträsk består av kalkbleke, och här växer endast ett fåtal växtarter, till exempel ärtstarr och tagelsäv. Blekeytan omges av mer sluten vegetation av källkärrskaraktär, och här finner man bland annat axag, majviva, storsileshår och tätört. Den trädlösa myrvidden omges på alla sidor av små träddungar eller glesa skogsridåer som ofta har karaktären av en tall-vass-savann. Skogen domineras av tall men har bitvis ett rikt inslag av gran, björk, brakved och en.

Som en följd av att underlaget utanför själva Millumträsk består av kalkfattig kärrtorv, förekommer här flera kalkskyende och därmed på Gotland sällsynta
växtarter som lopplummer, ullsäv, kråkbär och odon.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • plocka eller gräva upp växter
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1996
Socken: Tingstäde
Karaktär: Gungfly
Areal: 23 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Millumträsk ligger drygt 4 km norr om Tingstäde, mitt ute på den numera nästan helt utdikade Elinghemsmyr.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss