Träskmyr och Vasteån

Träskmyr

Här hittar du en av Gotlands största agmyrar. Om du vill njuta av orkidéprakt och ett spännande fågelliv är Träskmyr ett utmärkt utflyktsmål.

Träskmyr ligger 1,5 kilometer väster om Kappelshamnsviken. Träskmyr avvattnas genom den cirka 3 kilometer långa Vasteån som har sin mynning 1 kilometer söder om Kappelshamns hamn. Skyltar från väg 688 från Lärbro visar vägen till reservatet. Med sin yta av 180 hektar är Träskmyr en av Gotlands största kvarlevande agmyrar. Omedelbart söder om Träskmyr ligger dessutom den 17 hektar stora Stajnstumyr.

Växtligheten på myrvidden domineras helt av ag, men i myrens utkanter växer också rikligt med knappag och olika arter starr. Det är i detta knappagbälte som du i juli kan finna den sällsynta kärrnyckeln, en orkidé som i Norden bara förekommer på Gotland. I Träskmyrs nordvästra del samt norr om Gardträsk, den största av myrens många klarvattenytor, finns större vassfält.

Till de häckande fåglarna i myren hör bland annat sävsparv, rörsångare, skäggmes, enkelbeckasin, vattenrall, småfläckig sumphöna, brun kärrhök och trana. God utsikt över myren har du från det fågeltorn som står strax öster om Gardträsk. Från en dammvall i nordost leder en delvis spångad stig fram till fågeltornet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • störa djurlivet,
  • plocka blommor, insamla eller gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motordrivna fordon annat än på anvisad väg,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddsår: 1981
Socken: Hangvar och Lärbro
Karaktär: Agmyr
Areal: 285 hektar
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Reservatet ligger ca 2 km sydväst om Kappelshamn, skyltad infart från vägen från Kappelshamn mot Lärbro.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss