Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ölbäck

Ölbäck. Foto: Caroline Bernander

På väg ut från Visby mot Endre passerar du naturreservatet Ölbäck. Här finns öppna hällmarker och alvarmarker med en mycket rik flora och en intressant kulturhistoria.

Ölbäck är beläget på båda sidor om väg 631 mellan Visby och Endre. Reservatet består till största del av mer eller mindre öppna hällmarker och alvarmarker.

Karaktärsväxter här är bland annat arter som fältsippa, brudbröd, småfingerört, backtimjan, getväppling, fältvädd, blodnäva, solvända, tulkört, axveronika, fältmalört, bergskrabba, liten sandlilja, S:t Pers nycklar och mjölon. Men inom området växer också mer ovanliga växter som timjansnyltrot, kalknarv, hylsnejlika, alvarglim, flockarun, kantig fetknopp, luddvedel, gotlandssolvända och stenmalört. På hällmarkerna kan man också hitta flera sällsynta arter mossor, lavar och svampar. Soliga dagar i juli kan du se apollofjärilar fladdra över hällmarkerna, och senare på sommaren kan du försöka att leta upp den välkamouflerade blåvingade gräshoppan.

På krönet av den grusrygg som korsar landsvägen i den västligaste delen av reservatet, strax söder om vägen, låg förr Ölbäcks värdshus. Här stannade förbipasserande bönder till på vägen hem från Visby för att förfriska sig. Vid den före detta krogplatsens gamla husgrunder växer fortfarande syren, apel, päron, plommon, sydgullregn och pärlhyacint.

Nära den kraftledning som passerar den norra delen av reservatet, intill den medeltida vägen mellan Visby och Endre, står en minnessten i form av ett så kallat konsekrationskors. På vardera sidan av stenen är en nattvardskalk inhuggen och ovanför denna en korsmärkt oblat; hostia. Enligt de berättelser som finns bevarade om korset, skall detta ha rests till minne av en präst (”Herr Jörgen”) som år 1336 blev dödad av en örn (!?) då han ridande var på väg hem till Endre.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon utanför länsväg 631 samt den iordningställda parkeringsplatsen söder om vägen,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • plocka eller gräva upp växter och svampar
  • avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
  • göra upp eld,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2004
Socken: Endre
Karaktär: Öppen hällmark
Areal: ca 100 hektar
Markägare: Naturvårdsverket/SLU
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura2000

Hitta hit

Hitta hit

Ölbäck ligger på ömse sidor om vägen från Visby mot Dalhem (väg 631), ca 2,8 km från Visby.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss