Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kronholmen

Kronholmen

Du behöver inte vara golfintresserad för att besöka Kronholmen. Precis norr om infarten till golfbanan ligger ett cirka sex hektar stort öppet strandängsområde med rikt fågelliv och en betes-gynnad flora.

Under våren är strandängen ofta översvämmad, och då uppehåller sig gärna flockar av grågäss, simänder som skedand, snatterand, årta och kricka samt vadare som grönbena och gluttsnäppa i området. Till områdets häckande fåglar hör bland annat fiskmås, tofsvipa, strandskata, rödbena och skärfläcka.

För att strandängen inte skall växa igen, betas den sommartid av nötkreatur, och betet bidrar även i hög grad till att skapa en artrik flora. Här kan man bland annat hitta orkidéer som honungsblomster och ängsnycklar liksom typiska havsstrandsväxter som gulkämpar, höskallra, smultronklöver, kustarun och sumpgentiana. I den sydöstra kanten av reservatet, intill vägen, växer gotländsk nunneört.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • ställa upp husvagn eller tälta,
  • medföra okopplad hund under tiden 1 mars-20 augusti,
  • spela golf.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1991
Socken: Västergarn
Karaktär: Strandäng
Areal: 6 hektar
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Kronholmen ligger ca 25 km söder om Visby, intill väg 140 och utmed infartsvägen till Kronholmens golfbana.

Ta bussen:
Buss nr 10 stannar strax norr om infarten till golfbanan, hållplats Kronholmen.

Se tidtabell Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss