Salvorev-Kopparstenarna

Säl

De grunda bankarna i Östersjön är viktiga tillhåll för gråsäl, mängder av sjöfåglar och fisk. Salvorev-Kopparstenarna är ett sådant område.

Detta är ett marint reservat som sträcker sig från östra Fårö via Salvorev och Gotska Sandön till de ökända grunden Kopparstenarna och den svenska territorialvattengränsen. Reservatet består av ett vidsträckt grundområde som utgör viktigt födosöksområde för flera arter sjöfåglar samt viktigt reproduktionsområde för fisk, bland annat piggvar. Vid lågvatten kan man från Norsta Auren på Fårö se grupper av gråsälar ligga uppe på revet Innerkullen knappt 2 kilometer ut.

Föreskrifter

Vid Salvorev - Kopparstenarna är det inte tillåtet för allmänheten att vistas inom ett område med radien 0,5 distansminuter (ca 1km) från innerkullen.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1987
Socken: Fårö
Karaktär: Hav, sandbankar
Areal: 62000 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Salvorev-kopparstenarna sträcker sig från östra Fårö norrut förbi Gotska Sandön till Kopparstenarna. Till området tar man sig endast med båt.