Salvorev-Kopparstenarna

Säl

De grunda bankarna i Östersjön är viktiga tillhåll för gråsäl, mängder av sjöfåglar och fisk. Salvorev-Kopparstenarna är ett sådant område.

Detta är ett marint reservat som sträcker sig från östra Fårö via Salvorev och Gotska Sandön till de ökända grunden Kopparstenarna och den svenska territorialvattengränsen. Reservatet består av ett vidsträckt grundområde som utgör viktigt födosöksområde för flera arter sjöfåglar samt viktigt reproduktionsområde för fisk, bland annat piggvar. Vid lågvatten kan man från Norsta Auren på Fårö se grupper av gråsälar ligga uppe på revet Innerkullen knappt 2 kilometer ut.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Vid Salvorev - Kopparstenarna är det inte tillåtet för allmänheten att vistas inom ett område med radien 0,5 distansminuter (ca 1km) från innerkullen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1987
Socken: Fårö
Karaktär: Hav, sandbankar, rev
Areal: 62000 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit

Salvorev-kopparstenarna sträcker sig från östra Fårö norrut förbi Gotska Sandön till Kopparstenarna. Till området tar man sig endast med båt.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss