Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grodde

Grodde

På stranden i Grodde naturreservat klarar inte många växter av att växa. Stranden är uppbyggd av grovt grus som inte håller kvar vare sig vatten eller näring. Kvar blir en kal ”aurburg”.

Reservatet består av en cirka 1,5 kilometer lång och 150 meter bred strandremsa längs den östra sidan av Kapellshamnsviken och ligger strax öster om naturreservatet Horsan. Drygt hälften av områdets yta upptas av ett trädlöst klapperstensfält med vackert utbildade strand-vallar på olika nivåer i sluttningen ned mot havet. Innanför strandklappern vidtar en torr och mager tallskog, där marken täcks av lavar, mossor och mattor av mjölon, ett lingonliknande ris.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar och att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • föra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej anvisade parkeringsplatser med tillfartsvägar,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • på störande sätt utnyttja radio eller grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Skyddsår: 1981
Socken: Fleringe
Karaktär: Stenstrand
Areal: 23 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Grodde ligger på östra sidan av Kappelshamnsviken, ca 3 km söder om Bläse.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss