Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hajdkvie skog

Hajdkvie skog

Sumpskog med gamla träd belägen på den norra delen av Lojsta haid. Reservatet har en parkeringsplats men inga andra anordningar för friluftslivet.

Hajdkvie skog utgörs av förhållandevis gammal, talldominerad sumpskog. Här finns värdefulla naturskogselement som senvuxna gamla granar och död ved. Sammantaget erbjuder Hajdkvie skog en varierad livsmiljö för bland annat ved- och barklevande insekter, kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Större sammanhängande områden med äldre barrsumpskog är numera ovanliga på centrala Gotland, och Hajdkvie skog tillhör de finaste objekten av denna skogstyp på ön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur,
  • göra upp öppen eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2007
Socken: Hejde
Karaktär: Gammal tallsumpskog
Areal: 48 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hitta hit

Hajdkvie skog ligger ca 1 km nordost om naturreservatet Botes källmyr.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss