Laus holmar

Laus holmar

Laus holmar – som faktiskt hör till Alskog socken – består av tre öar: Skarpholmen, Gräsholmen och Storholmen.

Om du inte har båt, kan du med en kikares hjälp uppleva en del av öarnas fågelliv från stranden av Hammaren i När socken – från Nabbens fiskeläge är det knappt 2 kilometer till Storholmen. Alla tre öarna har ett mycket rikt fågelliv, och bland annat häckar här flera hundra par vitkindade gäss. På Gräsholmen och Skarpholmen finns dessutom stora kolonier av häckande storskarvar. För att de häckande fåglarna inte skall störas, är det förbjudet att beträda Gräsholmen och Skarpholmen under tiden 15 mars-15 juli och Storholmen under tiden 15 mars-15 juni.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • beträda Gräsholmen och Skarpholmen eller att vistas inom det vattenområde som omger dessa två öar ut till reservatsgränsen under tiden 15 mars - 15 juli,
  • beträda Storholmen eller att vistas inom det vattenområde som omger ön ut till reservatsgränsen under tiden 15 mars - 15 juni,
  • störa djurlivet,
  • ta iland okopplad hund,
  • tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1981
Socken: Alskog
Karaktär: Fågelöar
Areal: 492 hektar varav 60 hektar land och 432 hektar vatten
Markägare: Privata/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Gotlands län Telefon: 010-223 90 00
forvaltning.naturvard.gotland@lansstyrelsen.se
Skyddsform:
Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Laus holmar ligger 3 km sydost om Ljugarns hamn och 1,5 km nordost om Nabbens fiskeläge i När.